Varför är mode viktigt?

Mode är en företeelse som sträcker sig långt bak i vår globala och gemensamma kultur. Ingen kan med någon större säkerhet säga exakt var och när idén uppstod. Men många väljer att koppla utvecklingen av mode till den historiska utvecklingen i länder såsom Indien, Persien och Kina, där utsmyckning och extravaganta kläder var vanligt långt innan det fick fäste i väst.

Med tiden så blev det däremot något som spred sig över hela världen. Och med tiden har mode kommit att känneteckna allt ifrån samhörighet till en större grupp, till ett uttryck för personlig preferenser. Och detta mångfacetterade inslag är på många sätt vad som gör det till en oerhört viktig företeelse. För vad mode egentligen gör är att ge var och en de verktyg som krävs för att kunna sammansluta sig till något som är större än en själv.

Även om mode generellt sett förknippas med en särskild trend som pågår en kortare tid, så har begrepp såsom tidlöst mode tydliggjort att det i många fall handlar om något avsevärt mycket mer långvarigt än ett trendnyck. Numera är det oerhört vanligt att människor låter sig inspireras av modeyttringar som tillhör helt andra generationer. Detta har i sin tur gjort att gamla modetrender både lever vidare och förändras i en aldrig tidigare upplevd takt. Otroligt spännande tider att leva i.

Så vad som i grund och botten gör mode viktigt är ett av våra gemensamma mänskliga uttryckssätt som sträcker sig bortom alla barriärer och gränser, oavsett om de är fysiska eller kulturella.