Små steg mot stora förändringar

Oavsett vad du vill uppnå i ditt privatliv eller i din yrkesverksamhet, så är det ett faktum att förändringar måste ske stegvis. Många stirrar sig blinda på målet, utan att noggrant överväga vilka steg som krävs för att komma dit. Och detta kan göra att även små projekt upplevs som omöjliga. I modebranschen så handlar mycket om att helt enkelt våga. Men om man redan i förväg väljer att fokusera på eventuella hinder, så är chansen stor att man aldrig kommer att våga ta de steg som krävs för att realisera ens ambitioner.

Vi använder oss av idén att allting börjar med ett litet steg. Och att man inte nödvändigtvis behöver ha hela projektets slutmål i åtanke. Tvärtom är det ofta oerhört viktig att bara fokusera på det som finns framför en. I många fall har de mest imponerande framstegen varit ett resultat av att man helt enkelt bortsett från det övergripande målet, och istället hängett sig åt de små detaljerna. När det kommer till kreativt arbete så är det ofta ett måste att man inte stirrar sig blind på konsekvenser och övergripande händelser. Såväl för ens egen skull, som för projektet i stort.

Detta har för oss inneburit att vi verkligen värdesätter de små framstegen. Ofta så väljer vi att helt och hållet bortse från det stora perspektivet, med följd att många av våra projekt tar väldigt oanade vägar men i slutändan alltid blir helt rätt. Om du själv vill testa dig på förutsättningslöst skapande, så är detta något vi helt klart rekommenderar.